Viadrus

VIADRUS U22 Economy

Charakteristika

VIADRUS U22 Economy je univerzálny liatinový splyňovací kotol na tuhé paliva s ručným prikladáním, ktorý je určený k ekologickému spaľovaniu kusového dreva a uhlia. Konštrukčné prevedenie spaľovacej komory umožňuje spaľovanie paliva prirodzeným odťahom spalín bez podpory ventilátora, a to v teplovodných systémoch s prirodzenou i nútenou cirkuláciou vykurovacieho média. VIADRUS U22 Economy je možné s výhodou použiť ako náhradu dosluhujúcich kotlov na tuhé palivá v starších samoťažných systémoch. Kotol dosahuje emisnú triedu 5 podľa ČSN EN 303-5 a splňuje podmienky „Ekodesign”. Zároveň splňuje pre palivo drevo i náročné podmienky nemeckej emisnej normy BIMSCH V2.

Univerzálny liatinový splyňovací kotol pre spaľovanie kusového dreva a uhlia v 5. emisní triede. Možnosť bez elektrickej prevádzky

Výkon

10-16-21-25-30-34-38-41 kW

Palivo

palivové drevo, hnedé uhlie, čierne uhlie


Prednosti

Viadrus U22 Economy

Viac informácii a technické parametre nájdete v prospekte:


Stiahnuť - VIADRUS U22 Economy