VIGAS – Kombinované kotly na drevo a pelety

Kombinovaný automatický teplovodný kotol VIGAS DPA umožňuje v kotly spaľovať kusové drevo aj pelety pričom po dohorení dreva je možné využiť funkciu automatického prechodu na palivo pelety.
Kotly sa vyrábajú v troch výkonových radách VIGAS 12 DPA, VIGAS 18 DPA a VIGAS 26 DPA.
Pre rodinné domy sa najviac používa kotol VIGAS 18 DPA
Pri spaľovaní kusového dreva využíva spôsob splyňovania, ktorý je efektívnejší a uplatňuje sa u všetkých kotloch VIGAS. K spaľovaniu peliet dochádza klasickým horením na rošte vyrobenom zo žiaruvzdornej ocele, kde sa pelety privádzajú dvomi šnekovými dopravníkmi a turniketovým podávačom.
Kotol nie je vybavený automatickým odpopolňovacím zariadením, ale jeho veľká spaľovacia komora umožňuje odstraňovanie popola každých 7 dní.
Kotol je podľa normy EN303/5:2012 zaradený do triedy 5


Výhody kotla VIGAS 18 DPA

Kotol VIGAS na drevo a pelety

Technický popis

Teplovodný kotol VIGAS 18 DPA je určený pre spaľovanie peliet o priemere 6 mm a dĺžke do 40 mm a suchej drevnej hmoty od pilín po polená v dĺžke do 520 mm a maximálnom priemere 20 cm. Piliny, hobliny, štiepky a odrezky je nutné spaľovať spolu s polenami. Izoláciu kotla tvorí izolačný materiál NOBASIL hrúbky 20 a 40 mm. Spaliny sú odvádzané cez oceľové hrdlo o priemere 160 mm. Zásobník na peletky je vyhotovený z plechu hrúbky 1,5 mm a jeho objem je 250 l. Súčasťou kotla je nová čelná prevodovka, elektrická zapaľovacia špirála, dávkovací turniket, snímač komínovej teploty a ultrazvukový snímač hladiny peliet.

Vnútorný priestor kotla sa skladá z plniacej komory, ktorá slúži ako zásobník dreva a drevného odpadu, kde sa palivo vysúša a splyňuje. Vytvorený drevný plyn potom prechádza cez žiarobetónovú dýzu do spaľovacej komory, kde za pomoci sekundárneho vzduchu horí.

Pri spaľovaní peletiek, dochádza k ich presnému dávkovaniu zo zásobníka priamo do spaľovacej komory kotla, kde sa za pomoci regulovaného množstva vzduchu spaľujú. Spaliny sa intenzívne ochladzujú v dvojradovom rúrovom výmenníku. Nespálený odpad sa vymetá zo spaľovacej komory. Pre zakurovanie je kotol vybavený zakurovacou klapkou ovládanou tiahlom v prednej časti kotla.

V kotle je možné spaľovať len štandardné drevené pelety o priemere 6mm s min. výhrevnosťou 18 MJ/kg.

Schéma kotla

Schéma kotla VIGAS na drevo a pelety
1. Regulácia AK 4000 11. Uzáver dvierok 21. Horný predný kryt 31. Zásobník peliet
2. Horné dvierka 12. Šamotové tehly 22. Teplomer spalín 32. Podávací dopravník
3. Tiahlo komínovej klapky 13. Spodné dvierka 23. Rúry výmenníka 33. Dávkovaci turniket
4. Priestor zásobníka 14. Komínové hrdlo 24. Horák pre spaľovanie peliet 34. Hnacia prevodovka
5. Vedenie prim. vzduchu 15. Zakurovacia klapka 25. Žiarobetónová výmurovka 35. Zapaľovacia špirála
6. Klapka vzduchu 16. Veko výmenníka 26. Sekundárny vzduch 36. Pripojovacia príruba
7. Ventilátor 17. Horný zadný kryt 27. Spaľovacia komora 37. bezpečnostný výmenník
8. Predný kryt 18. Hrdlo výstupnej vody 28. Smer spalín 38. Ultrazvukový senzor
9. Žiarobetónová tryska 19. Tepelná poistka STB 29. Hrdlo vratnej vody 39. Servo-pohon BELIMO
10. Clona sek. vzduchu 20. Kotlový teplomer 30. Napúšťacie hrdlo 40. Bezpečnostné teplotné čidlo

Menovitý výkon kotla PELETY/DREVO kW 18/24
Trieda kotla podľa EN 303-5:2012 5
Max. prevádzkový tlak bar 3
Palivo PELETY peletky priemeru 6 mm, dĺžka do 40 mm, 18,5 - 19 MJ/kG
Palivo DREVO drevo do max. vlhkosti 20% o výhrevnosti min. 15 MJ/kg
Rozsah výkonu PELETY kW 1,8 - 18
Rozsah výkonu DREVO kW 8 - 24
Účinnosť PELETY menovitý/minimálny % 91,87/90,39
Účinnosť DREVO menovitý/minimálny % 91,57/90,95
Spotreba paliva pri men. výkone kg/hod 4,5 peletky, 6,3 drevo
Náhradné palivo Drevný odpad, štiepky, piliny, pilinové brikety do max. vlhkosti 20%
Komínový ťah mBar 0,15 – 0,20
Hmotnosť kotla kg 570
Priemer vstupného hrdla G 2"
Priemer výstupného hrdla G 2"
Priemer napúšťacieho ventilu G ½"
Objem vodnej náplne l 75
Teplota spalín pri menovitom výkone PELETY/DREVO °C 160/210
Teplota spalín pri minimálnom výkone PELETY/DREVO °C 90/105
Rozmery plniacej komory DREVO Hĺbka mm 520
Výška mm 500
Šírka mm 380
Rozmery plniaceho otvoru DREVO (šírka-výška) mm 435 - 255
Max. hmotnosť paliva DREVO kg 35
Objem plniacej komory DREVO dm3 105
Max. hmotnosť paliva PELETY kg 165
Objem plniacej komory PELETY dm3 250
Hlučnosť dB 47,7
Max. elektrický príkon pri zapaľovaní W 1600
Elektrický príkon pri prevázke W 40
Napätie/frekvencia V/Hz ~230/50
 

Rozmerový náčrtok kotla VIGAS 18DPA

Rozmerový náčrtok kotla VIGAS 18DPA
  1. Vstupné hrdlo pre odpúšťací ventil TS 131 G¾
  2. Otvor pre ponorné púzdro odpúšťacieho ventilu TS 131 G½“
  3. Výstupné hrdlo chladiacej vody G¾“
  4. Výstupné hrdlo teplej vody G2"
  5. Vstupné hrdlo vratnej vody G2"
  6. Hrdlo pre napúšťací ventil G½“

Viac informácii a technické parametre nájdete v prospekte:


Stiahnuť - Vigas - kotly na drevo a pelety