Výhody a poznatky

Túto otázku si musí položiť každý, kto sa chystá kúpiť kotol na drevo alebo uhlie. z technického hľadiska sú výhody kotlov na splyňovanie ATMOS proti klasickým prehorievacím alebo odhorievacím kotlom nasledovné.

 • Vysoká účinnosť kotla 81 – 89 % v regulačnom rozsahu 30 – 100 % výkonu. (Na rozdiel od klasických prehorievacích či odhorievacích kotlov zastaraných konštrukcií, u ktorých sa účinnosť reálne v praxi pohybuje 65 – 70 %, a ktoré môžu byť vyrobené z liatiny alebo ocele a ich regulačné schopnosti sú značne obmedzené a zastarané). Vyššia účinnosť kotlov na splyňovanie v priemere o 15 % a možnosť dobrej regulácie výkonu prináša v praxi úsporu paliva min 20 až 30 % oproti už spomínaným klasickým kotlom. Ak to prepočítame, ušetrí každý zákazník kúriaci kotlom na splyňovanie oproti klasickému pri priemernom výkone 25 kW ročne cca 2700 Kč pri kúrení drevom a cca 5100 Kč pri kúrení uhlím. Je teda zrejmé, že ekonomicky výhodnejšie je prevádzkovať kotol s vysokou účinnosťou, i napriek tomu, že má vyššiu obstarávaciu cenu. Čím skôr vymeníte váš starý kotol s nízkou účinnosťou, tým skôr začnete sporiť napr. i na nový kotol.
 • Ekologická prevádzka. Kotle na splyňovanie ATMOS vďaka svojej konštrukcii dosahujú nízke emisné hodnoty znečistenia. Vďaka tomu tiež získali známku „Ekologicky šetrný výrobok“. Ako príklad spaľovania uvádzame kotol na splyňovanie dreva DC32S, na ktorom bolo namerané CO = 488 mg/m3, OGC = 118 mg/m3 a prach = 11 mg/m3 (prepočítané na 10 % O2) a kotol na splyňovanie uhlia a dreva C18S, na ktorom bolo pri hnedom uhlí pri menovanom výkone namerané CO = 615 mg/m3, OGC = 37 mg/m3 a prach 50 mg/m3 (prepočítané na 10% O2). Vzhľadom k novej európskej norme ČSN EN 303-5, ktorá platí i v Českej republike, naše kotle pri menovanom výkone splňujú svojimi parametrami triedu 3. Pre názornosť, preto tiež kotle AMOS predáva v EU od roku 2002 firma BUDERUS a SIEGER. Vďaka týmto prísnym normám sa tak dnes s klasickými prohořívacími alebo odhořívacími systémami v krajinách ako je Nemecko alebo Rakúsko nestretnete. Dôvodom je to, že práve títo najväčší znečisťovatelia českých miest a obcí dymom sú nepredajní. v krajinách EU ako je Rakúsko alebo Nemecko je povolená iba trieda 3. Navyše je hodnota maxima v týchto krajinách pre triedu 3 ešte o niečo sprísnená. Naše kotle sú tak pripravené na prevádzku v EU. a čo Váš kotol? Dôležité je tiež, že od roku 2006 by mal v celej EU začať platiť nový predpis, ktorý zavedie pravidelné meranie kvality spaľovania i Vášho kotla, tak ako to dnes platí v ČR iba pre podnikateľov. Pre spresnenie uvádzame medzné (hraničné) hodnoty CO pre kotle na biologické a fosílne palivá (napr. uhlie a drevo) do 50 kW vyžadované podľa ČS EN 303-5 štátnou skúšobňou Brno:
  1. trieda...........25 000 mg/m3 (pri tejto hodnote kotol značne dymí) – klasické kotle
  2. trieda.............8 000 mg/m3
  3. trieda.............5 000 mg/m3 (voľným okom dym nevidíme) – kotle na splyňovanie
  v krajinách EU ako je Nemecko a Rakúsko je povolená iba trieda 3. Navyše je hodnota maxima v týchto krajinách pre triedu 3 ešte o niečo sprísnená. Naše kotle sú tak pripravené na prevádzku v EU. a čo Váš kotol?

 • Komfort kúrenia a jednoduchá obsluha. Do kotlov na splyňovanie ATMOS vďaka ich vysokej účinnosti a veľkosti príložného priestoru, postačí prikladať palivo dvakrát až trikrát denne. Ku kúreniu môžeme štandardne použiť polená o dĺžke 330-1000 mm podľa typu kotla, ktoré v praxi ani nemusíme štiepať. Ušetríte tým čas i peniaze. Na rozdiel od klasických kotlov, ktoré boli skôr stavané skôr na koks alebo hnedé uhlie a ktoré majú krátke ohnisko a vydávajú sa dnes za špeciálne kotle na drevo. Do týchto zastaraných kotlov sme museli často drevo rozrezať a naštiepať na malé kusy, aby sme ich mohli vôbec priložiť. Navyše takto drobné palivo nám veľmi rýchlo zhorí. Veľkou novinkou pri kotloch na splyňovanie, ktorú ocenia hlavne ženy, je tzv. odťahový ventilátor, ktorý zabraňuje dymeniu kotla do miestnosti pri prikladaní paliva, ako je tomu pri kotloch bez ventilátorov. Ďalšou prednosťou kotlov na splyňovanie ATMOS je hubica na splyňovanie alebo patentom chránený rošt na splyňovanie, ktorý umožňuje optimálne vyhorenie paliva a jednoduché odpopolnenie paliva za prevádzky kotla. v praxi to znamená, že nemusíme tak často roštovať (nepotrebujete ani kutáč, ako u liatinových kotloch). Kotle ATMOS sú vybavené špeciálnym dymovým kanálom bez trubice (mimo C50S), ktorý nie je nutné tak často čistiť a v ktorom sa predhrieva sekundárny vzduch vháňaný neskôr do spaľovacieho procesu, na vysokú teplotu. Vďaka odťahovému ventilátoru je čistenie kotla a vyberanie popola prakticky bezprašné.

vap

Životnosť oceľových kotlov ATMOS verzus liatina

Priemerná životnosť oceľových ekologických kotlov na splyňovanie pri predpísanom zapojení s termoregulačným ventilom alebo Laddomatom 21 je v základe 10 rokov. v praxi však môže byť životnosť kotla vyššia i nižšia. Všetko je ovplyvnené rôznymi faktormi, na ktoré chceme upozorniť. Preto sú kotle ATMOS vyrábané z kvalitných oceľových plechov o hrúbke 6 mm.

Princíp: Pri splyňovaní paliva na hubici na splyňovanie alebo rošte na splyňovanie dochádza k tvorbe žeravého dreveného uhlia (uhlíkov), na ktorých dochádza za obmedzeného prístupu vzduchu k uvoľňovaniu plynov, ktoré sa miešajú so sekundárnym vzduchom v hubici na splyňovanie alebo rošte na splyňovanie a vo forme plameňa dohorievajú v spodnom spaľovacom priestore. Nad žeravou vrstvou, kde dochádza k tvorbe plynu, je pásmo, kde sa palivo predsuší. Pri tomto procese dochádza k uvoľňovaniu vodnej pary a niektorých plynov. Ak tieto nespálené plyny a vodná para skondenzujú, vznikajú látky, ktoré poškodzujú teleso kotla, sú to dechty a kyseliny. Tieto látky svojím dlhodobým pôsobením vyleptávajú rôzne miesta (plochy) a tým zoslabujú hrúbku materiálu. Je treba jasne povedať, že je to daň prírodným zákonom za to, že sa snažíme o čo najvyššiu účinnosť a najlepšie spaľovanie kotlov na pevné palivá.
Pokiaľ by sme vyrobili kotol na splyňovanie z liatiny, ako občas niekomu napadne, z ktorej sa bežne vyrábajú klasické kotle, a nebol by kotol ošetrený vhodným zapojením proti nízko teplotnej korózii, nastane poškodzovanie telesa rovnakým spôsobom a možno ešte za kratší časový úsek. Preto chceme zodpovedne povedať, že udávaná, o niečo vyššia životnosť klasických liatinových kotlov je relatívna a môže byť vykúpená iba na úkor účinnosti kotla, tzn. spotreby paliva. Klasické princípy spaľovania bohužiaľ neumožňujú vyššiu účinnosť, vysokú reguláciu výkonu a ekologicky šetrné kúrenie k životnému prostrediu. Preto už v dnešnej západnej Európe nemajú svoje miesto.
Každému asi napadne myšlienka vyrobiť kotol zo špeciálneho antikorového materiálu. Cena takého kotla by však bola vysoká a kotol by bol nepredajný. Preto je pre každého zákazníka ekonomicky výhodnejší oceľový kotol na splyňovanie z 6 mm plechu s vysokou účinnosťou, riadne a kvalitne zapojený, než kotol zo špeciálneho materiálu za dvojnásobnú cenu, alebo než klasický kotol, ktorý kúri „Pánu Bohu do okien“. Základom je teda dosiahnuť stav, aby v priestore na prikladanie nevznikali žiadne dechty a kyseliny, ktoré teleso kotla poškodzujú. Preto je treba definovať si základné podmienky prevádzkovania kotlov na splyňovanie všeobecne:

 • Spaľovať vždy suché palivo s 12 – 20 % vlhkosťou – často podceňované.
 • Zhotoviť kvalitné zapojenie kotla s termoregulačným ventilom alebo Laddometom 21 – kotol sa nesmie v žiadnom režime výkonu podchladzovať na spiatočke pod 65 °C a výstupná teplota vody z kotla musí byť v rozmedzí 80 – 90 °C, v opačnom prípade dochádza k tvorbe dechtov a kyselín.
 • Vhodne navrhnúť výkon kotla – tepelné straty objektu, skutočný odber tepla musí zodpovedať výkonu kotla – kotol sa nedá extrémne predimenzovať
 • Využívať výkon kotla – kotol nie je určený k trvalému kúreniu pri minimálnom výkone, ten prináša nízku teplotu spalín (napr. pod 110 °C – kúrením v lete iba do bojleru), pri ktorom kondenzujú dechty a kyseliny, ktoré poškodzujú teleso kotla a komína. Všetko v takomto prípade najlepšie vyriešime zapojením kotla s akumulačnými nádržami alebo denným kúrením.

vap

ATMOS Generátor GS – kotol na splyňovanie dreva

Prednosťou nového výrobku je, že kotol má celo keramické ohnisko (priestor pre palivo je vykladaný keramikou), kde dochádza k ideálnemu vyhoreniu paliva pri minime exhalácií. Kondenzácia a tvorba dechtu je tak obmedzená na minimum. Menej kondenzátov = dlhšia životnosť kotla.
Kotol zaisťuje predsušenie paliva s následným splyňovaním pri vyššej teplote. Výhodou kotla na drevo je, že predhriaty primárny vzduch je privádzaný tesne nad hubicu, a tak nedochádza k horeniu väčšieho množstva paliva naraz, k odplyneniu celej násypky a kolísaniu výkonu. Rovnomerné rozdelenie prívodu silno predhriateho primárneho vzduchu po oboch stranách zaisťuje, že splyňuje iba nevyhnutné množstvo paliva. Kotol je tak maximálne úsporný, má malú spotrebu s vysokou účinnosťou spaľovania 85 – 89 % v celom rozsahu výkonu. Toto usporiadanie umožňuje lepšie splyňovanie štiepkov a drevného odpadu. Sekundárny vzduch, ktorý sa privádza do hubice na splyňovanie, je tiež predhrievaný na vysokú teplotu. Ako výmenník je použitý zadný dymový kanál. Nedochádza tak k ochladzovaniu plameňa a dôjde k maximálnemu zhoreniu spáliteľných látok. Spodný spaľovací priestor je obložený keramikou (guľovým priestorom), na ktorej dochádza k dohoreniu plameňa a všetkých ohorkov, ktoré prepadnú dolu. Výsledkom je popol, ktorý môžeme použiť na záhradu ako výborné hnojivo.
Ďalšou novinkou je odťahový ventilátor spalín. Miesto toho, aby sme vzduch do kotla vháňali, odsávame spaliny z kotla von. Výhodou je rýchlejšie zakurovanie a príjemnejšie prikladanie, lebo kotol prakticky nezakúri. Zníži sa i prašnosť v miestnosti, kde je kotol umiestnený.
Ako ochrana kotla proti prehriatiu v prípade výpadku elektrickej energie je v kotly umiestnený chladiaci výmenník. Do neho v prípade ohrozenia kotla prehriatím vpustí špeciálny poistný ventil vodu z vodovodu. Voda, ktorá prevezme prebytočnú energiu, je vypustená do odpadu.
Nový design, nové technické riešenia spĺňajúce predpisy EU a zaujímavá cena robia z kotla jednotku na českom, ale i európskom trhu.


vap

Prvý ekologický kotol na hnedé uhlie a drevo

ATMOS kombi – pre každý rodinný dom

Kotol na splyňovanie ATMOS kombi prináša nový pohľad na spaľovanie hnedého uhlia v kombinácii s drevom, za čo mu bola udelená cena Grand Prix na výstave Pragotherm, Zlatá medaila na Medzinárodnom stavebnom veľtrhu Brno, Zlatý klas na výstave Zem živiteľka. Uhlie je dnes zavrhované, pretože zamoruje mestá a dediny dymom zo zastaraných typov kotlov. Náš nový ekologický kotol robí z hnedého uhlia palivo, ktoré má budúcnosť. Ak nemáte dostatok dreva, kúrite uhlím, ak nemáte dostatok uhlia, kúrite drevom, alebo kombinujete. Kotol je tvorený dvoma nad sebou posadenými komorami, vrchná slúži ako zásobník paliva, spodná ako spaľovacia komora a popolník. Medzi nimi je umiestnený nový, patentom chránený rošt, ktorý plní funkciu hubice na splyňovanie, čo umožňuje dokonalé spaľovanie uhlia a dreva jednotlivo alebo spolu a odstraňovanie popola.
Tým, že kotol umožňuje spaľovať palivá, ktoré sú a budú absolútne najlacnejšie, stáva sa jeho prevádzkovanie voči ostatným kotlom najekonomickejšie. Samotná vlastnosť spaľovať uhlie a drevo robí z majiteľa kotla osobu menej závislú na monopole uhoľných alebo iných spoločností.
Splyňovaním uhlia v novom kotly ATMOS kombi boli dosiahnuté nízke emisne hodnoty znečistenia, preto všetky kotle C18 – C40 dostali známku EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBOK. Plynulou reguláciou v celom rozsahu výkonu, s účinnosťou 83 – 87 % podľa typu, bol vyriešený problém zníženého výkonu (zlého spaľovania), v ktorom je kotol prevádzkovaný po väčšinu kúriacej sezóny. Pri starých konštrukciách kotlov so systémom odhorievania paliva bola regulácia možná iba v malom rozsahu, a tak bol kotol prevádzkovaný buď na plný výkon, alebo bol škrtený, a tým unikalo veľké množstvo splodín do ovzdušia. Nielen plyn, ale aj hnedé uhlie môže byť ekologickým palivom.
Doporučeným palivom je hnedé uhlie orech 1 a suché polenové drevo. Náhradným palivom sú ostatné druhy hnedého uhlia, brikety a drevené brikety. Palivo prikladáme v priemere 2 až 5 krát denne podľa použitého paliva a popol postačí vyberať raz za 1 – 7 dní podľa pomeru paliva.