Palivá a energie

drevo

Drevo

Doporučujeme spaľovať drevo s vlhkosťou 12 – 20 %. Maximálny výkon a dlhú životnosť kotla zaistíte, ak budete spaľovať drevo minimálne 2 roky odležané. v nasledujúcom grafe uvádzame závislosť obsahu vody na výhrevnosti paliva. Užitočný energetický objem v dreve klesá veľmi výrazne s obsahom vody.
Napríklad:
  • Drevo s 12 – 20 % vody má tepelnú hodnotu 4 kWh/ 1 kg dreva
  • Drevo s 50 % vody má tepelnú hodnotu 2 kWh / 1 kg dreva

Závislosť výhrevnosti paliva na obsahu vody v dreve
Čerstvé drevo hreje málo, zle horí, silno dymí a podstatne skracuje životnosť kotla a komína. Výkon kotla poklesne až na 50 % a spotreba paliva vzrastie na dvojnásobok.

graf
Drevo druh tepelná kapacita na 1 kg
kcal kJoule kWH
smrek 3900 16250 4,5
borovica 3800 15800 4,4
breza 3750 15500 4,3
dub 3600 15100 4,2
buk 3450 14400 4,0

uhlie

Hnedé uhlie

Predpísaným palivom pre naše kotle je hnedé uhlie orech 1. Náhradným palivom je kocka alebo brikety. Doporučujeme spaľovať uhlie menej spékavé a s nízkym obsahom síry. Palivo s menšou zmitosťou sa môže pridávať iba na rozžeravenú vrstvu a v malom množstve.

brikety

Drevené brikety a brikety z obilnej a repkovej slamy

Ekologické drevené brikety sa vyrábajú z dreveného odpadu vysokotlakovým lisovaním bez akýchkoľvek chemických tmelov. v Českej republike ich vyrába a predáva rada firiem. Kvalita drevených brikiet je však rôzna. Kvalitné drevené brikety poznáme podľa toho, že sa pri spaľovaní v priestore na prikladanie nerozpadávajú na piliny. Drevené brikety, ktoré sa rozpadávajú na piliny, je možné spaľovať iba v kombinácii s kusovým drevom, alebo s hnedým uhlím, nikdy nie však samostatne. Zapchávajú hubicu na splyňovanie, alebo rošt na splyňovanie.

pelety

Pelety

Pelety sú novým palivom vyrábaným obdobným spôsobom ako drevené brikety z odpadového dreva, lisovaním. Za kvalitné pelety považujeme pelety biele vyrábané z mäkkého dreva bez kôry.
Pre kotle Atmos sa používajú pelety s O 6-9 mm.

Porovnanie nákladov na vykurovanie podľa jednotlivých palív ku dňu 1. 1. 2006

Palivo Priemerná výhrevnosť
paliva
Priemerná cena paliva 1.1.2006 Priemerná účinnosť a druh použitého kotla Ročná spotreba paliva pri spotrebe 120 GJ
a objemu vykur. priestor 370 m3
Náklady na vykurovaciu
sezónu v Kč
Kusové drevo 14,8 MJ/kg 350 ,- Kč/ priestorový meter Splyňovací kotol ATMOS s účinnosťou 85% 9,5 t 21 priestorových metrov 7 350,-
Klasický kotol s účinnosťou 65% 12,5 t 28 priestorových metrov 9 800,-
Hnedé uhlie 18 MJ/kg 1 700 ,- Kč/t Splyňovací kotol ATMOS s účinnosťou 85% 7,9 t 13 430,-
Klasický kotol určený pre iné palivo 65% 10,3 17 510,-
Pelety 18 MJ/kg 3 600,- Kč/t Speciální kotol ATMOS s účinnosťou 87% 7,7 t 27 720,-
Drevené brikety 18 MJ/kg 3 600 ,- Kč/t Splyňovací kotol ATMOS s účinnosťou 85% 7,9 t 28 440,-
Klasický kotol s účinnosťou 65% 10,3 t 37 080,-
Zemní plyn 33,7 MJ/m3 980 ,- Kč/MWh 10,3 Kč/m3 Kondenzačný kotol s účinnosťou 105% 3390 m3 34 917,-
Klasický kotol s účinnosťou 90% 3960 m3 40 788,-
Elektrina akumulačná 3,6 MJ/kWh 1,25 Kč/kWh 98% 34 010 kWh 42 513,-
Elektrina priamovýhrevná 3,6 MJ/kWh 1,59 Kč/kWh 99% 33 670 kWh 53 535,-
Extra LTO 42 MJ/kg 14 až 16,- Kč/kg 90% 3180 kg 44 520 - 50 880,-
Propan Butan 46 MJ/kg 20 až 23 Kč/kg 90% 2900 kg 58 000 - 66 700,-

Ďalšie poplatky

Elektrina (priamovyhrevná, akumulačná) Mesačná platba podľa zvolenej veľkosti ističe (264,- až 423,- Kč)
Zemní plyn Mesačná platba podľa zvolenej veľkosti odberu (124,- až 264,- Kč)
Propan Butan Pravidelné revízie tlakovej nádoby
Hnedé uhlie Poplatok za odvoz popela


Skutočné náklady na vykurovanie sú v praxi u kotlov na splyňovanie oproti klasickým kotlom ešte nižšie o 10 až 15 % ako je uvedené v tabuľke. To je spôsobené ich schopnosťou dobre regulovať výkon pri zhruba rovnakej účinnosti.