Modratherm

Kotly MODRATHERM ZEUS sú určené najmä na spaľovanie dreva z kmeňov s obsahom vody w ' 25% s maximálnou dĺžkou až do 550 mm. Kotlové teleso je vyrobené z vysoko kvalitného oceľového plechu hrúbky 5 mm (steny spaľovacej komory, ktoré sú v styku s plameňom a vodou) a hrúbky 3 mm (steny, ktoré sú v styku len s vodou). Izolačný kryt je vyrobený z oceľového plechu hrúbky 0,8 mm a povrchovo upravený technológiou statického nanášania práškovej farby. Tepelnú izoláciu tvorí minerálna vata, krytá hliníkovou fóliou. Rošt je liatinový, článkový.

V spodnej časti spalinového priestoru sa nachádzajú aj tvarovky zo šamotu. Moderné konštrukčné riešenie teplovýmenných plôch a spaľovacieho priestoru zaručuje dokonalosť spaľovania s vysokou účinnosťou a nízkou tvorbou škodlivých látok v spalinách. U typového prevedenia s doplnkovým číselným označením "2" je zabudovaný integrovaný medený výmenník, ktorý zabezpečuje ochrannú funkciu kotla proti prehriatiu a v modifikáciách s ohrevom TÚV (doplnkové číselné označenie "3") súbežne aj prietokový ohrev TÚV.

Kotol je možné pripojiť k vykurovacej sústave závitovými spojmi G 6/4". Napojovacie nátrubky bezpečnostného výmenníka sú vyhotovené so závitmi G 1/2".


Prednosti kotlov MODRATHERM ZEUS

MODRATHERM ZEUS

Hlavné rozmery

Rozmery MODRATHERM ZEUS
ZEUS 25 30 35/40
Rozmer A 760 910 910
Rozmer B 435 435 535
Rozmer C 1050 1050 1050
Rozmer D 120 120 120
Rozmer E 985 985 985
Rozmer F 600 600 600
Rozmer G 130 130 130
Rozmer H 900 900 900
Rozmer K 70 70 70
Rozmer L 217,5 217,5 267,5
Rozmer M 380 380 480

Funkčná schéma kotla:

Rez kotla MODRATHERM ZEUS

Legenda

 1. nakladacie dvierka
 2. liatinové článkové rošty
 3. popolníkové dvierka
 4. klapka prívodu spaľovacieho vzduchu
 5. popolník
 6. tepelná izolácia
 7. nátrubok výstupnej vody G 6/4“
 8. vyústenie dymovodu s komínovou klapkou
 9. články spalinových ciest
 10. napojovacie otvory bezpečnostného výmenníka resp. integrovaného výmenníka TÚV G 1/2“
 11. spalinový priestor
 12. šamotové tvárnice
 13. nátrubok vratnej vody G 6/4“
 14. usmerňovacia klapka toku spalín
 15. usmerňovač spalín (pri čistení spalinových ciest vybrať cez usmerňovaciu klapku

Tabuľka technických údajov:

MODRATHERM ZEUS
Typ ZEUS 25 ZEUS 30 ZEUS 35 ZEUS 40
Rozsah tepelného výkonu ( min/max) kW 8/27 10/32 12/37 14/42
Účinnosť % 74 - 78
Doporučené palivo ( EN 303-5) - guľaté drevo mäkké A1 a tvrdé A2
štiepané drevo B1
maximálna vlhkosť paliva 20%
Náhradné palivo - drevene brikety, uhlie
Maximálna dĺžka dreva mm 400 550 550 550
Objem vody l 50 56 68 68
Tlaková strata kotla pri V=1,5 m3 . h-1 ( ∆ p=2V2) mbar 3,1 3,2 4,7 5
Prikladací priestor l 61 83 110 110
Doporučený ťah komína Pa 15
Maximálny prevádzkový tlak kotla bar 2,5
Max. tlak bezpečnostného výmenníka bar 6
Rozmery plniaceho otvoru ( š x v ) mm 290 x 360 390 x 360
Rozmery kotla ( š x v x h) mm 435x1050x760 435x1050x910 535x1050x910
Celková hmotnosť kotla kg 200 237 280 282
Pripájací priemer hrdla odvodu spalín mm 150