Akumulačné nádrže a ohrievače vody

Zapojenie s akumulátormi doporučujeme ako hlavné zapojenie.
Ak nemôžete mať doporučený objem akumulačných nádrží, zapojte kotol aspoň s jednou vyrovnávacou nádržou o objeme 500 - 1000 l. Ak zvolíte velký objem akumulační nádrže, musíte tiež zvoliť odpovedajúci výkon kotla, aby bol schopný tieto nádrže nabíť za rozumnú dobu.

Prevádzka systému s akumulačnými nádržami

Po zakúrení kotla nabijeme pri prevádzke na maximálny výkon (na 2 až 4 naloženia) daný objem akumulačných nádrží na požadovanú teplotu vody 90-100°C. Kotol potom necháme dohorieť. Ďalej už odoberáme teplo zo zásobníka pomocou trojcestného ventilu a to po dobu, ktorá odpovedá velkosti akumulátora a vonkovej teplote.


Inštalacia kotlov s akumulačnými nádržami prináša tieto výhody

zapojenie

zapojenie