Kotly na splyňovanie dreva ATMOS

Kotly sú konštruované pre spaľovanie dreva, na princípe generátorového splyňovania s použitím odťahového ventilátora, ktorý odsáva spaliny z kotla, alebo vháňa vzduch do kotla.

Teleso kotlov je vyrobené ako zvarenec z oceľových plechov 3-8 mm. Tvorí ich násypka paliva, ktorá je v spodnej časti vybavená žiaruvzdornou tvarovkou s pozdĺžnym otvorom pre priechod spalín a plynov. Dohorievací priestor pod ňou je vybavený keramickými tvarovkami. V zadnej časti tela kotlov je zvislý spalinový kanál, vybavený vo vrchnej časti rozkurovacou klapkou. Vrchná časť spalinového kanála je vybavená odťahovým hrdlom pre pripojenie na komín.


Výhody kotlov na drevo ATMOS

Kotly na splyňovanie dreva

ATMOS DC xx S, ATMOS DC xx GS, Atmos DC xx GD - [xx - výkon]

Kotly sa vyrábajú v nasledovných modeloch:

Atmos DC xx S - splyňovacie kotla na drevo

Atmos DC 18 S, DC 22 S, DC 25 S, DC 30 SX, DC 32 S, DC 40 SX, DC 50 S, DC 75 SE, DC 105 S, DC 150 S

Atmos DC xx GS – splyňovacie kotly na drevo – typ Generátor

Atmos DC 15 GS, DC 20 GS, DC 25 GS, DC 32 GS, DC 40 GS, DC 50 GSX, DC 70 GSX

Atmos DC xx GD – najmodernejšie kotly na drevo – typ Dakogen

Atmos DC 18 GD, DC 25 GD, DC 30 GD, DC 40 GD, DC 50 GD

Viac informácii a technické parametre nájdete v prospekte


Stiahnuť - Atmos Drevo