TEKLA

TEKLA CLASSICO

CLASSICO oceľový splyňovací kotol

CLASSICO je oceľový splyňovací kotol s ručným prikladaním, ktorý je určený na ekologické spaľovanie kusového dreva.

Vďaka unikátnemu riešeniu prebieha spaľovací proces s veľmi vysokou účinnosťou, až do 90 %, čo umožňuje vysokú úsporu paliva. Inovatívny dizajn umožňuje spaľovanie s prirodzeným ťahom bez podpory ventilátora v samospádových vykurovacích systémoch s otvoreným obehom. To znamená, že kotol nie je potrebné zapájať do elektrickej siete, pretože na prevádzku nepotrebuje elektrickú energiu. Kotol Classico môže pracovať aj v uzavretých systémoch s núteným obehom.

Kotol spĺňa požiadavky 5. triedy a Ekodizajnu pre zariadenia tohto typu, čo je potvrdené aj príslušnými certifikátmi. Výkonový rozsah 19 - 28 kW vám umožní vybrať si vhodný model pre existujúci vykurovací systém vo vašej domácnosti.

Používaním takéhoto riešenia chránite životné prostredie.

TEKLA CLASSICO

Výhody kotla

TEKLA CLASSICO

Viac informácii a technické parametre nájdete v prospekte:


Stiahnuť - TEKLA CLASSICO