Akumulačné nádrže DZD Dražice

Kombinované ohrievače vody - závesné, zvislé

Kombinované ohrievače vody - závesné, zvislé

Prehľad ohrievačov

OKC 80, OKC 100, OKC 125, OKC 160, OKC 180, OKC 200

Pracovná poloha – zvislá (zavesený na stene)

Kombinované ohrievače vody – vodorovné

Kombinované ohrievače vody – vodorovné

Prehľad ohrievačov

OKCV 125, OKCV 160, OKCV 180, OKCV 200

Pracovná poloha – vodorovná


Charakteristika ohrievačov

Možnosti ohrevu

  • Elektrickou energiou. Keramické výhrevné teleso ovládané prevádzkovým termostatom a istené bezpečnostným termostatom (tepelnou poistkou).Teplotný rozsah 7–77 stupňov Celsia.
  • Výmeníkom. Ohrievač je možné napojiť na externý teplovodný zdroj s max. teplotou 110 stupňov Celzia a tlaku 1 MPa. Podľa výkonu zdroja je nutné priradiť i ohrievač s príslušným výkonom výmeníka. Výmeník pracuje v nútenom obehu i v samotížném systému. Čidlo regulácie vyhrevnej vody je možné vložiť do spoločnej objímky s čidlami elektroinštalácie.

Hlavné využitie

  • Príprava TUV pre objekty s teplovodným ústredným vykurovaním na plyn, tuhé paliva v zimnom období.
  • Ohrev elektrickou energiou mimo vykurovaciu sezónu s možnosťou využitia nízkého tarifu elektrickej energie (nočný prúd).

Rez ohrievačom vody OKC

Rez ohrievačom vody OKC

Technické parametre ohrievačov OKC

Typ OKC 80 OKC 100 OKC 125 OKC 160 OKC 180 OKC 200
Objem [l] 75 95 120 147 175 195
Maximálny prevádzkový tlak nádoby [MPa] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Napätie [V] 230 230 230 230 230 230
Príkon [W] 2 000 2 000 2 000 2 000 2 200 2 200
Elektrické krytie IP 45 IP 45 IP 45 IP 45 IP 45 IP 45
Výška ohrievača [mm] 736 881 1 046 1 235 1 200 1 300
Priemer ohrievača [mm] 524 524 524 524 584 584
Maximálna hmotnosť ohrievača bez vody [kg] 42 52 58 66 76 81
Doba ohrevu elektrickou energiou z 10 °C na 60 °C [hod] 2,5 3 3,8 5 5 5,5
Maximálny prevádzkový pretlak výmeníka [MPa] 1 1 1 1 1 1
Teplomenná plocha [m2] 0,41 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68
Menovitý tepelný výkon pri teplote vyhrevnej vody 80 °C a prietoku 310 l/hod [W] 7 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
Doba ohrevu výmeníkom z 10 °C na 60 °C [min] 50 48 55 75 77 86
Menovitý tepelný výkon pri teplote výhrevnej vody 80 °C a prietoku 720 l/hod [W] 9 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000
Doba ohrevu výmeníkom z 10 °C na 60 °C [min] 32 23 28 35 40 45
Tepelné straty/trieda energetickej účinnosti [kWh/24 hod] 0,71/C 0,88/C 1,09/C 1,39/C 1,39/C 1,4/B

Typ OKC 100/1 m2 OKC 125/1 m2 OKC 160/1 m2 OKC 180/1 m2 OKC 200/1 m2
Objem [l] 95 120 160 180 200
Maximálny prevádzkový tlak nádoby [MPa] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Napätie [V] 230 230 230 230 230
Príkon [W] 2 000 2 000 2 000 2 200 2 200
Elektrické krytie IP 45 IP 45 IP 45 IP 45 IP 45
Výška ohrievača [mm] 881 1 046 1 235 1 200 1 300
Priemer ohrievača [mm] 524 524 524 584 584
Maximálna hmotnosť ohrievača bez vody [kg] 58 64 72 82 88
Doba ohrevu elektrickou energiou z 10 °C na 60 °C [hod] 3 3,8 5 5 5,5
Maximálny prevádzkový pretlak výmeníka [MPa] 1 1 1 1 1
Teplomenná plocha [m2] 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08
Menovitý tepelný výkon pri teplote vyhrevnej vody 80 °C a prietoku 720 l/hod [W] 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000
Doba ohrevu výmeníkom z 10 °C na 60 °C [min] 14 17 23 26 28
Tepelné straty/trieda energetickej účinnosti [kWh/24 hod] 0,88/C 1,09/C 1,39/C 1,39/C 1,4/B

Rez ohrievačom vody OKCV

Rez ohrievačom vody OKCV

Technické parametre ohrievačov OKCV

Typ OKCV 125 OKCV 160 OKCV 180 OKCV 200
Objem [l] 125 152 180 200
Maximálny prevádzkový tlak nádoby [MPa] 0,6 0,6 0,6 0,6
Napätie [V] 230 230 230 230
Príkon [W] 2 000 2 000 2 200 2 200
Elektrické krytie IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Dĺžka ohrievača [mm] 1 046 1 235 1 200 1 300
Priemer ohrievača [mm] 524 524 584 584
Maximálna hmotnosť ohrievača bez vody [kg] 59 68 80 84
Doba ohrevu elektrickou energiou z 10 °C na 60 °C [hod] 3,8 5 5 5,5
Maximálny prevádzkový pretlak výmeníka [MPa] 0,4 0,4 0,4 0,4
Teplosmenná plocha [m2] 0,7 0,7 0,75 0,75
Menovitý tepelný výkon pri teplote výhrevnej vody 80 °C a prietoku 310 l/hod [W] 10 260 10 260 11 000 11 000
Doba ohrevu výmeníkom z 10 °C na 60 °C [min] 43 53 63 72
Menovitý tepelný výkon pri teplote výhrevnej vody 80 °C a prietoku 720 l/hod [W] 16 800 16 800 18 000 18 000
Doba ohrevu výmeníkom z 10 °C na 60 °C [min] 26 35 38 43
Tepelné straty/trieda energetickej účinnosti [kWh/24 hod] 1,09/C 1,39/C 1,39/C 1,4/B

Viac informácií na stránke výrobcu


www.dzd.sk