ATMOS – Automatické kotly na pelety

Atmos vyrába 3 výkonové rady horákov: Atmos A25, Atmos A45, Atmos A85

Kotly sú konštruované pre dokonalé spaľovanie peliet,. Horák na pelety sa dá zabudovať do ľavej, alebo pravej časti kotla. Horák na pelety automaticky pomocou dopravníka odoberá pelety zo zásobníka. Zásobník býva umiestnený vedľa kotla. Zásobník môže mať veľkosť 250 l, 500 l alebo 1000 l.

Prevádzka horáka na pelety pracuje úplne automaticky. Keď dostane horák pokyn k štartu dopravník nasype pelety do hubice horáku a sám ich zapáli pomocou elektrickej špirály. Po rozhorení nabehne na nastavený výkon, v ktorom zotrvá až pokiaľ vykúri systém. – dom. Potom sa horák vypne a pelety v komore dohoria. Horák je potom pripravený k novému štartu. Celý cyklus sa po poklese teploty opakuje.

Výkon kotla a ďalšie funkcie horáka sú riadené elektronickou reguláciou, ktorá je umiestnená v horáku. Ku kotlu sa dá pripojiť priestorový termostat. Doplňovanie peliet a čistenie kotla a horáka vykonávame podľa potreby raz za 1 – 30 dní a to podľa kvality peliet a veľkosti zásobníka. V prípade potreby je možné vybaviť kotol odpopolňovacím systémom pre komfortné kúrenie s minimálnou obsluhou.

Vďaka týmto vlastnostiam sú tieto kotly komfortné čo sa týka obsluhy podobne ako kotly na plyn.

Peletové zostavy sa skladajú z kotla, horáka, dopravníka a zásobníka na pelety.


Výhody kotlov na pelety ATMOS

Automatické kotly na pelety
Kotle D14P, D21P a D25P
Automatické kotly na pelety

Pre Horák Atmos A25 sa vyrábajú kotly:

kotly na pelety a drevo

Atmos D 15 P, D 20 P

kotly na pelety

Atmos D 14 P, D 21 P, D 25 P

kompaktne kotly pre malé kotolne

Atmos D 15 PX, D 20 PX

dopravník a zásobník sú integrované v kotly

Pre Horák Atmos A45 sa vyrábajú kotly:

kotly na pelety a drevo

Atmos D 30 P, D 40 P, D 50 P

kotly na pelety

Atmos D 31 P

Pre Horák Atmos A85 sa vyrába kotol:

kotly na pelety

Atmos D 80 P

Kotle D14P, D21P a D25P


Automatické kotly na pelety - zapojenie

Viac informácii a technické parametre nájdete v prospekte:


Stiahnuť - Atmos pelety