VIGAS – Kotly na splyňovanie dreva

Princíp spaľovania

Princíp spaľovania v kotloch VIGAS sa výrazne líši od bežných kotlov na pevné palivo. K spaľovaniu paliva dochádza spôsobom splynovania dreva. Podstata splynovania spočíva v tepelnom rozklade organických a anorganických látok v uzatvorenej komore kotla za mierneho pretlaku primárneho vzduchu vytváraného dúchacím ventilátorom. Proces splynovania prebieha v zásobníku kotla, nad žiarobetónovou dýzou. V prvej fáze dochádza k vysúšaniu a uvoľňovaniu prchavých zložiek z paliva. V druhej fáze sa uvoľnené plyny zmiešajú v priestore dýzy s predhriatym sekundárnym vzduchom a vytvoria horiacu zmes plynov. V tretej fáze dochádza k zhoreniu plynov v spaľovacom priestore kotla a odvedeniu spalín cez rúrkový výmenník tepla do komína.


Tento spôsob horenia je veľmi efektívny, čo má za následok výrazné zníženie spotreby paliva oproti kotlom s klasickým spaľovaním.

Technický popis a konštrukcia kotlov

Teplovodné kotly VIGAS 16, 25, 40, 60, 80, 100 sú určené pre spaľovanie suchej drevnej hmoty od pilín po polená v dĺžke podľa rozmeru plniacej komory a maximálnom priemere 20 cm. Piliny, hobliny, štiepky a odrezky je nutné spaľovať spolu s polenami. Teplovodný kotol VIGAS 29 UD je určený pre spaľovanie hnedého uhlia (kocka). Ako náhradné palivo je možné použiť suchú drevnú hmotu.


Teplovodný kotol VIGAS 18 DPA je určený pre spaľovanie peletiek o priemere 6 mm a dĺžke do 30 mm a suchej drevnej hmoty od pilín po polená v dĺžke do 520 mm a maximálnom priemere 20 cm. Piliny, hobliny, štiepky a odrezky je nutné spaľovať spolu s polenami.


Typy kotlov

Kotly na splyňovanie dreva:

VIGAS 16, VIGAS 25, VIGAS 40, VIGAS 60, VIGAS 80, VIGAS 100

Kotly na splyňovanie dreva s Lambda sondou:

VIGAS 16 LC, VIGAS 25 LC, VIGAS 40 LC, VIGAS 60 LC, VIGAS 80 LC , VIGAS 100 LC

Kotly na splyňovanie dreva a uhlia:

VIGAS 25 UD

Teplovzdušné kotly na splyňovanie dreva:

VIGAS 25 TVZ


Konštrukcia

Kotly sú zvarené z oceľových plechov hrúbky 4 a 6 mm. Vnútorné plechy kotlov, ktoré sú v styku so spalinami majú hrúbku steny 6 mm.
Kotly VIGAS sú štandardne vybavené výmenníkom proti prehriatiu kotla. Výmenník je vyhotovený z Cu rúry o priemere 18mm.

Kotol VIGAS na drevo

Palivo pre kotly VIGAS

Kotly VIGAS sú určené pre spaľovanie suchej drevnej hmoty od pilín až po polená. Druh, rozmer, vlhkosť a výhrevnosť použitého paliva má zásadný vplyv na výkon dobu horenia a tvorbu dechtu v kotloch VIGAS. S klesajúcim obsahom vody v dreve stúpa jeho výhrevnosť. V kotloch VIGAS je možné spaľovať všetky druhy dreva, ale vždy najlepšie do vlhkosti 20 %. V kotle VIGAS 29 UD je okrem dreva možné spaľovať aj hnedé uhlie „kocka“ a v kotle VIGAS 18 DPA okrem dreva aj drevené pelety.

Rozmerové údaje

VIGAS 16
16LC
25
25LC
40
40LC
60
60LC
80
80LC
100
100LC
29 UD
Menovitý výkon kotla kW 16 25 40 60 80 100 29
Max. prevádzkový tlak bar 3
Palivo drevo do max. vlhkosti 20% o výhrevnosti 15 MJ/kg hnedé uhlie
Rozsah výkonu kW 8-18 5-31 8-41 15-72 25-92 25-100 8-35 (8-29)*
Náhradné palivo Drevný odpad, štiepky, piliny, pilinové brikety (pre 29 UD aj drevo do max. vlhkosti 20%)
Hmotnosť kg 400 430 460 760 930 950 430
Výška s reguláciou A mm 1135 1385 1420 1120
Výška výstupného hrdla B mm 1075 1310 1400 1075
Výška vstupného hrdla C mm 115 125 215 110
Výška napúšťacieho ventilu D mm 55 70 135 55
Výška komínového hrdla E mm 890 1110 1170 890
Šírka F mm 645 785 645
Šírka (prechodná) G mm 590 760 590
Hĺbka H mm 840 1070 1260 1650 1070
Výstupné hrdlo I mm 240 520 240
Priemer komínového hrdla J mm 160 196 160
Rozmer od hrany kotla K mm 188 305 880 1210 218
Rozstup nátrubkov L mm 405 70 350
Priemer vstupného hrdla G/mm 2"
Priemer výstupného hrdla G/mm 2"
Priemer napúšťacieho ventilu G ½" ¾" ½"
Objem vodnej náplne l 60 75 93 180 205 215 75
* údaje pre palivo drevo

 

Rozmerový náčrtok kotla

Kotol VIGAS na drevo
  1. Vstupné hrdlo pre odpúšťací ventil
  2. Otvor pre ponorné púzdro ventilu
  3. Výstupné hrdlo chladiacej vody
  4. Výstupné hrdlo teplej vody
  5. Vstupné hrdlo vratnej vody
  6. Napúšťacie hrdlo

Viac informácii a technické parametre nájdete v prospekte:


Stiahnuť - Vigas - kotly na drevo