ATMOS - Kombinové kotly na splyňovanie dreva a pelety 3 – komorové

Kotly ATMOS DC18SP, DC25SP, DC30SPX DC32SP umožňujú ekologické spaľovanie dreva a na principe splyňovania v kombinaci s horákom na pelety. Kotol umožňuje jednoduché striedanie palív dreva alebo pelety bez nutnosti vyberania horáka. Ak kúrime drevom a drevo dohorí kotol sa automaticky prepne do režimu kúrenia peletami.

Kotol je vyrobený ako teleso s tromi nad sebou posadenými komorami. Vrchne dve komory slúžia k splyňovaniu dreva, tak ako to známe u klasických splyňovacích kotlov. Tretia, najspodnejšia komora je spredu osadená horákom na pelety. Odvod spalín do komína je riešený jedným výstupným hrdlom, a preto vystačíme s jedným komínom.

Nové kombi kotly ATMOS C18SP a C25SP umožňujú ekologické spaľovanie hnedého uhlí a dreva na princípe splyňovania v kombinácii s horákom na pelety.


Výhody kombinovaných kotlov ATMOS

Kotly na splyňovanie dreva

Viac informácii a technické parametre nájdete v prospekte:


Stiahnuť - Atmos Kombinované 3 komorové