ATTACK – Kotly na splyňovanie dreva Attack DP, DPX, SLX

Kotol ATTACK DP

ATTACK DP

Splyňovací kotol ATTACK DP je vybavený dvomi typmi regulácie: STANDARD, PROFI

Kotly Attack DP sa vyrábajú v 5 výkonový radách

Attack DP 25, Attack DP 35, Attack DP 45, Attack DP 75, Attack DP 95

Základom kotlov ATTACK DP je vodou chladené kotlové teleso. Zvarenec kotla je zhotovený z oceľových plechov s hrúbkou 6 mm. Rebrový výmenník je prístupný po otvorení prikladacích dvierok, čím sa podstatne zjednodušuje jeho čistenie.


Kotol ATTACK DPX

ATTACK DPX

Splyňovací kotol ATTACK DP X je vybavený tromii typmi regulácie: STANDARD, PROFI, LAMBDA TOUCH

Kotly Attack DPX sa vyrábajú v 8 výkonový radách

Attack DPX 15, DPX 25, DPX 30, DPX 35, DPX 40, DPX 40, DPX 45, DPX 80

Rada kotlov ATTACK DPX je vybavená účinnejším rúrovým výmenníkom spaliny - voda. Vo výmenníku sú osadené špeciálne pohyblivé turbulátory, ktoré slúžia k brzdeniu a vytváraniu turbulentného prúdenia spalín cez výmenník, čím sa dosahuje vyšší prestup tepla cez oceľovú stenu výmenníka do vyhrievanej vody.

Z technického hľadiska sa jedná o radu kotlov s vysokou účinnosťou, nízkou teplotou spalín a efektívnejším spaľovacím procesom. Dosahovaná účinnosť kotla rady ATTACK DPX je 90%. Inštaláciou účinnejšieho kotla rady ATTACK DPX dôjde k značnému zníženiu prevádzkových nákladov, premietajúcich sa v úspore paliva oproti kotlom s nižšou účinnosťou spaľujúcich rovnaké palivo.


Kotol ATTACK SLX

ATTACK SLX

Splyňovací kotol ATTACK P X je vybavený dvomi typmi regulácie: PROFI a LAMBDA TOUCH

Kotly Attack SLX sa vyrábajú v 9 výkonový radách

Attack SLX 20, SLX 25, SLX 30, SLX 30, SLX 35, SLX 40, SLX 45, SLX 45, SLX 50, SLX 55

Rada kotlov SLX má najväčšiu prikladaciu komoru zo všetkých typov, takže dokáže najdlhšie horieť na jedno priloženie.

Kotly sú vybavené účinnejším rúrovým výmenníkom „spaliny – voda“. Vo výmenníku sú osadené špeciálne pohyblivé turbulátory, ktoré slúžia k brzdeniu a vytváraniu turbulentného prúdenia spalín cez výmenník, čím sa dosahuje vyššieho prestupu tepla cez oceľovú stenu výmenníka do vykurovacej vody. Turbulátory zároveň slúžia na vyčistenie výmenníka, čím ho udržujú čistý, kedy výmenník dosahuje najefektívnejšie prevádzkové parametre – vysokú účinnosť.

Z technického hľadiska sa jedná o radu kotlov s vysokou účinnosťou, nízkou teplotou spalín a efektívnejším spaľovacím procesom. Dosahovaná účinnosť kotla ATTACK SLX je až do 91,8 %. Vďaka vysokej miere účinnosti sa kotly SLX vyznačujú ekologickým spaľovaním a úsporou paliva. Inštaláciou účinnejšieho kotla rady ATTACK SLX dôjde k značnému zníženiu prevádzkových nákladov, premietnutých v úspore paliva oproti kotlom s nižšou účinnosťou spaľujúcich rovnaké palivo.


Splyňovacie kotly Attack sa vyrabajú v troch typových radoch

Attack DP, Attack DPX , Attack SLX

Kotly Attack sa vyrábajú s tromi typmi regulácie

STANDART

kotol je ovládaný kotlovým a spalinovým termostatom.

PROFI

kotol je ovládaný elektronickým regulátorom, ktorý je určený na reguláciu teploty vodných kotlov na spaľovanie dreva. Prednosť PROFI verzie kotlov oproti verzii Standard spočíva vo vyššom komforte obsluhy, možnosti modulácie výkonu kotla za účelom dosiahnutia najoptimálnejších parametrov pri spaľovaní dreva. Regulátor vykonáva stále meranie teploty v kotli a jej hodnotu zobrazuje na displeji, a súčasne riadi spalinový ventilátor a čerpadlo ÚK.

LAMBDA TOUCH

kotol je podobne riadený ako PROFI navyše obsahuje Lambda sondu pomocou ktorej dosahuje nižšie emisie a vyššiu účinnosť až 91,8 %

Viac informácii nájdete v prospekte:


Stiahnuť - Attack Prospekt DPX