PREDAJŇA - MALÁ BYTČA 153, 014 01 BYTČA
Tel.: 0903 113 949, 041/5521 614

Doprava zadarmo po celej SR

Radiátory

kotly na drevo

SPLYŇOVACIE KOTLY NA DREVO


atmos

Kotle sú konštruované pre spaľovanie dreva, na princípe generátorového splyňovania s použitím odťahového ventilátora, ktorý odsáva spaliny z kotla, alebo vháňa vzduch do kotla.
Teleso kotlov je vyrobené ako zvarenec z oceľových plechov 3-8 mm. Tvorí ich násypka paliva, ktorá je v spodnej časti vybavená žiaruvzdornou tvarovkou s pozdĺžnym otvorom pre priechod spalín a plynov. Dohorievací priestor pod ňou je vybavený keramickými tvarovkami. V zadnej časti tela kotlov je zvislý spalinový kanál, vybavený vo vrchnej časti rozkurovacou klapkou. Vrchná časť spalinového kanála je vybavená odťahovým hrdlom pre pripojenie na komín.


VÝHODY KOTLOV NA DREVO ATMOS


ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Obrátené spaľovanie a keramický spaľovací priestor umožňujú prakticky dokonalé spaľovanie s minimom škodlivých exhalátov. Kotle spĺňajú limity pre ekologicky šetrný výrobok.

INŠTALÁCIA
Kotle ATMOS musia byť zapojené s LADDOMATOM 21 alebo termoregulačným ventilom ESBE pre docielenie minimálnej teploty vratnej vody do kotla 65C°. Výstupná teplota kotla musí byť trvale udržovaná v rozsahu 80 - 90 °C. Všetky kotle sú dodávané v základnom prevedení s chladiacou špirálou proti prehriatiu. Odporučujeme inštalovať kotle s akumulačnými nádržami.

OSVEDČENIE A CERTIFIKÁCIA
Všetky kotle ATMOS sú certifikované v skúšobňach pre jednotlivé krajiny určenia: SZÚ Brno, TÜV München - Nemecko, Litva, Ukrajina, Švédsko SP, Poľsko a Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, podľa platných noriem - ČSN EN 303-5. Chránené priemyslovým patentom.

atmos atmos
DC 18S, DC 22S, DC 25S, DC 32S, DC 40SE, DC 50S, DC 50SE, DC 75SE, DC22SX, DC30SX, DC40SX, ATMOS Drevoplyn DC 20GS, DC 25GS, DC 32GS, DC 40GS, ATMOS Generátor
Kotol ATMOS Generátor DC 20GS, DC 25GS, DC 32GS a DC 40GS sú úplnou novinkou v kotloch na spaľovanie dreva. Je to skutočný generátor na drevoplyn.
  • Celokeramické ohnisko
  • Odťahový ventilátor
  • Chladiaca špirála proti prehriatiu
  • Keramické tvarovky s mikrovýstužou
atmos


REGULÁCIA KOTLOV

Elektromechanickú - reguláciu výkonu vykonávame záklopkou ovládanou regulátorom ťahu, typ FR 124, ktorý automaticky podľa nastavenej výstupnej teploty vody (80-90 °C) otvára či priviera záklopku, (okrem DC50SE) kotol je namiesto toho vybavený servoklapkou BELIMO s pružinou. Nastaveniu regulátora výkonu je nutné venovaľ zvýšenú pozornosť, pretože regulátor okrem regulácie výkonu plní ďalšiu dôležitú funkciu, že zaisťuje kotol proti prehriatiu. Kotol je ďalej vybavený regulačným termostatom umiestneným na panely kotla, ktorý ovláda ventilátor podľa nastavenej výstupnej teploty (80-85 °C). Na regulačnom termostate by mala byť nastavená teplota o 5 °C nižšia ako na regulátore ťahu FR 124.
Od roku 2002 sú kotle naviac vybavené spalinovým termostatom, ktorý slúží k vypnutiu odťahového ventilátora po dohorení paliva. Kotol pracuje na znížený výkon do 70% menovaného výkonu i bez ventilátora.

Použitie pre kotle: DC 18S, DC 20GS, DC 22S, DC 25S, DC 32S, DC 25GS, DC 32GS, DC 40GS, DC 40SE, DC 50S, DC 70S, DC 75SE, DC 80, DC 100, DC22SX, DC30SX, DC40SX.


rez kotlom


LEGENDA K NÁKRESU KOTLA
1. Teleso kotla
2. Dvierka plniace
3. Dvierka popolníkové
4. Ventilátor odťahový(S)
5. Žiaruvzdorná tvarovka - tryska
6. Ovládací panel
7. Bezpečnostný termostat
8. Regulačná záklopka
9. Žiaruvzdorná tvarovka - pri type GS - bok ohniska
10. Žiaruvzdorná tvarovka - pri type GS- guľový priestor L+P
11. Tesnenie - trysky
12. Žiaruvzdorná tvarovka - polmesiac
13. Rozkurovacia záklopka
14. Žiaruvzdorná tvarovka - pri type GS - zadné čelo guľ. priestoru
15. Veko čistiace
16. Clona
17. Tiahlo rozkurovacej záklopky
18. Teplomer
19. Clona ohniska
20. Vypínač
22. Regulátor výkonu - Honeywell FR124
23. Chladiacia špirála
24. Termostat ventilátora
25. Výplň dvierok - Sibral
26. Tesnenie dvierok - šňúra 18x18
27. Spalinový termostat

Rozmery DC 15E DC 18S DC 22S DC 25S DC 32S DC 20GS DC 25GS DC 32GS DC 40GS DC 40SX DC 50S DC 70S DC 75SE
A 1120 1120 1120 1120 1200 1200 1200 1200 1350 1200 1200 1320 1420
B 690 770 970 970 970 770 970 970 970 970 1170 1170 1470
C 590 590 590 590 670 670 670 670 670 670 670 670 770
D 690 872 872 872 946 946 946 946 1092 946 946 1050 1153
E 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 160 180
F 65 65 65 65 75 75 75 75 75 75 75 90 70
G 200 200 200 200 180 180 180 180 180 180 180 325 180
H 930 930 930 930 1000 1000 1000 1000 1137 1000 1000 1230 1100
CH 220 220 220 220 255 255 255 255 255 255 255 - 305
I 190 190 190 190 240 240 240 240 240 240 240 240 290
J 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 2" 6/4" 2" 2" 2"
Technické údaje: Typ ATMOS DC 15E DC 18S DC 22S DC 25S DC 32S DC 20GS DC 25GS DC 32GS DC 40GS DC 40SX DC 50S DC 80,DC 70S DC 75SE
Rozsah výkonu (kW) 14,9 14-20 15-22 17-25 25-35 14-20 17-25 22-32 28-40 28-40 35-48 49-70 50-75
Predp. ťah komína (Pa) 18 20 23 23 25 20 23 25 25 25 25 30 30
Hmotnosť kotla (kg) 285 273 303 306 345 350 408 415 453 353 407 487 700
Objem vody (l) 45 45 58 58 80 64 80 80 90 80 89 93 190
Obsah násypky (dm3) 65 66 100 100 140 87 130 130 170 140 180 180 345
Max. dĺžka dreva (mm) 330 330 530 530 530 330 530 530 530 530 730 730 1000
Spotr. na top. sez. (plnometer) 15 18 22 25 32 17 25 32 40 40 50 70 64
Predpísané palivo Suché drevo s výhrevnosťou 15 - 18 MJ/kg, priemer 70 - 150 mm, 12 - 20% vlhkosti
Minimálna teplota vratnej vody 65 °C
Účinnosť v celom rozsahu výkonu 81 - 87 %
Trieda kotla 3

Pozor! Typ kotla DC15E nie je vybavený ventilátorom!

EKOLOGICKÝ SPLYŇOVACÍ KOToL DC 100
Minimálna obsluha a veľká úspora paliva!
Účinnosť 90 % Obsah násypky paliva - 400 l

novinka
Kotol je riadený dvoma termostatmi, ktoré ovládajú dva tlačné ventily

TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ DC 100
Výkon kotla (kw) 99
Obsah násypky (l) 400
Max. dĺžka dreva (mm) 750
Predpísané palivo Suché drevo 12-20 % vlhkosti
s výhrevnosťou 15-18 MJ/kg
Výška (mm) 1530
Šírka (mm) 980
Hĺbka (mm) 1120
Hmotnosľ kotla (kg) 780
Predpísaný ťah komína (pa) 35
Priemer dymovodu (mm) 200
Výška osy dymovodu od zeme (mm) 1260
Účinnosť 85 - 90 %
Minimálnaí teplota vratnej vody pri prevádzke 65 °C
Trieda kotla 3

POLOSPLYŇOVACÍ KOTOL D15, D20


atmos


schéma
kliknite na obrázok pre zväčšenie

LEGENDA K NÁKRESU KOTLOV
1. Teleso kotla
2. Dvierka plniace
3. Popoľník
4. Ovládací panel
5. Regulačná klapka
6. Žiaruvzdorná tvarovka - dno ohniska
7. Žiaruvzdorná tvarovka - vrchný guľ. priestor
8. Komínová klapka
9. Teplomer
10. Regulátor výkonu Honeywell Fr 124
11. Výplň dvierok - Sibral
12. Tesnenie dvierok
13. Uzáver
14. Žiaruvzdorná tvarovka
15. Klapka - regul. primárneho vzduchu
16. Klapka - regul.sekund. vzduchu
17. Clona
18. Chladiaca špirála proti prehriatiu
19. Termostat na čerpadlo
20. Vypínač

TECHNICKÉ ÚDAJE D 15 D 20 D 30
Výkon kotla (kW) 7 - 14,5 10 - 19,5 15 - 28
Obsah násypky (l) 70 105 105
Max. dĺžka dreva (mm) 310 510 510
Predpísané palivo suché drevo do 20% vlhkosti s výhrevnosťou 15-18 MJ/kg, priemer 60-150 mm
Hmotnosť kotla (kg) 192 250 388
Predpísaný ťah komína (Pa) 18 19 26
Min.teplota vratnej vody 65°C
Trieda kotla 1 1 1

ROZMER / TYP KOTLA D 15 D 20 D 30
A 1150 1150 1420
B 490 690 920
C 590 590 590
D 828 828 1076
E 152 152 152
G 280 280 216
H 908 908 1168
CH 203 203 202
J 6/4" 6/4" 6/4"